Paintings

paintings

A collection of paintings by figurative painters and contemporary famous artists, including oil paintings, figure paintings, figure drawing, watercolor paintings, acrylic paintings and pastel. Figurative painters is an online gallery about contemporary famuse artists and art and paintings movements.

آموزش نقاشی، شناخت ابزار و وسایل نقاشی و طراحی

آموزش نقاشی در ابتدا با شناخت ابزار و وسایل نقاشی و واژگان رایج در هنر نقاشی آغاز شده و نقاش می باید شناخت کافی در این حوزه را به دست بیاورد. در پیوندهای زیر واژگان رایج در طراحی و نقاشی و همچنین توضیحاتی در رابطه با شناخت ابزار و وسائل رایج در نقاشی و طراحی توضیح داده می شود. این صفحات به طور مداوم به روزرسانی و کامل تر می شوند تا در نهایت به عنوان منبع مفیدی در زمینه آموزش طراحی و نقاشی مورد استفاده هنرجویان حوزه های تجسمی قرار بگیرند

 

طراحی

 

طراحی از فیگور ترکیب بندی زغال طراحی اسکیس مداد طراحی طراحی
کاغذ طراحی طراحی طبیعت بی جان طراحی از منظره طراحی از فیگور طراحی از چهره فیکساتیو